เอนทรี่นี้ขออัพเลว...
(ชื่อเอนทรี่ซะน่ากลัว)
 
------------------------------------------------
 
จากเอนทรี่ก่อนนู้นนนนนน
 
ที่เรา้ต้องไปเรียนพิเศษ
 
จน ณ บัดนี้...
 
เรา
 
"เป็นอิสระแล้ว"
 
อ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 
ได้บินแล้ว!!
 
ว๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก
 
 
(เอาท่านเคราเซอร์มาเต้นกันเลยทีเดียว /หนี)
 
จงเสพย์ติด DMC!!(ห้ะ)
 
เอาเป็นว่าเราเผ่นได้แล้วล่ะค่ะ
 
 
 
โอ้เยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย